DOTACJE UNIJNE

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

headerof

W dniu 10.03.2013 r. spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu

“Wprowadzenie nowej gamy artykułów sanitarnych dzięki zakupowi linii do produkcji papieru przez Fabrykę Papieru Kaczory sp. z o.o”

nr UDA-RPWP.01.02.01-30-559/09-00 w ramach Priorytetu I “Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.2. – Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I: Projekty inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 192 476,00 zł
Dofinansowanie wynosi: 1 199 774,26 zł